Về chúng tôi

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực credit card, POS system và digital marketing. Mac USA tự hào là công ty có thị phần lớn nhất cho cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hiện tại chúng tôi hỗ trợ trên 12.000 khách hàng với dòng tiền xử lý khoảng 1,5 tỷ USD mỗi năm.

hoang-nguyen

HOANG NGUYEN

Attorney Legal Advisor

SangNgo

SANG NGO

Senior Advisor

HieuNguyen

HIEU NGUYEN

President

VuChu

VU CHU

Vice President

VietPham

VIET PHAM

Chief Information Officer

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

ĐỊNH VỊ